دانلود صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ در اکسل | دانلود رایگان صورت مالی نمونه جدید

دانلود صورتهای مالی نمونه سال 1398 | صورتهاي مالي نمونه سال 98 اکسل | صورتهای مالی اساسی جدید | دانلود رایگان اکسل صورتهای مالی 98 | اکسل صورتهای مالی نمونه سال 1398 | فایل اکسل صورتهای مالی نمونه 98 | صورت های مالی اساسی سازمان حسابرسی | آموزش تهیه صورتهای مالی | صورتهای مالی چیست؟ | صورتهای مالی حسابرسی شده چیست؟

دانلود رایگان صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ در اکسل | صورت مالی نمونه جدید | صورتهای مالی چیست؟

کلمات کلیدی : دانلود صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ | صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ اکسل | صورتهای مالی اساسی جدید | دانلود رایگان اکسل صورتهای مالی ۹۸ | اکسل صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ | فایل اکسل صورتهای مالی نمونه ۹۸ | صورت های مالی اساسی سازمان حسابرسی | آموزش تهیه صورتهای مالی | صورتهای مالی چیست؟ | صورتهای مالی حسابرسی شده چیست؟

 

بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص صورتهای مالی نمونه جدید

صورتهای مالی چیست؟ دانلود صورتهای مالی نمونه سال ۱۳۹۸

نتیجه فعالیت مالی یک شرکت در دوره زمانی در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها “صورت های مالی” گفته می شود. این گزارش ها دارای چهارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای حسابداری رعایت شود تا وضعیت و فعالیت شرکت به بهترین شکل ارائه گردد.

 

صورت های مالی اساسی سازمان حسابرسی

  • صورت سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت وضعیت مالی
  • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
  • صورت جریان های نقدی

 

تغییرات صورت های مالی اساسی سازمان حسابرسی طبق استانداردهای جدید حسابداری دانلود صورتهای مالی نمونه سال ۱۳۹۸

سازمان حسابرسی طی بخشنامه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ به تمام مدیران حسابرسی کشور انتشار صورت های مالی نمونه که بر اساس استانداردهای حسابداری جدید، به شماره های:

و بر مبنای استاندارهای حسابداری بین المللی و گزارشگری مالی بین المللی IFRS  با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار بروز رسانی شده است، را اعلام نمود .

خدمات تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای جدید ۹۸

برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری جدید ۹۸ با ما تماس بگیرید.

تغییرات اساسی در صورت های مالی اساسی سازمان حسابرسی صورتهای مالی نمونه سال ۹۸ اکسل

بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:

  • صورت سود و زیان
  • صورت سود و زیان جامع
  • صورت وضعیت مالی
  • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
  • صورت جریان های نقدی

 

برخی تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی در سال ۹۸ به شرح زیر میباشد:

صورت مالی جدیدی به نام صورت تغییرات در حقوق مالکانه به صورتهای مالی اضافه شده است.

ترتیب صورتهای مالی نیز تغییر یافته است صورت سود و زیان  قبل از ترازنامه ارائه گردیده است.

نام  ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.

در صورتهای مالی قبلی ترازنامه به شکل T ارائه میگردید ، در صورتی که در صورتهای مالی جدید اقلام صورت وضعیت مالی یا ترازنامه به صورت ستونی زیر هم قرار میگیرند و اولویت قرار گیری اقلام به این صورت میباشد که اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالا تر قرار میگیرند.

یک نکته مهم در صورت سود و زیان  این مورد میباشد که مالیات بر درآمد در این صورت مالی با عنوان هزینه مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.

صورت جریانهای نقدی از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافت.

 

دانلود صورتهای مالی نمونه سال ۹۸

ردیفشرحPDFExel
۱صورتهای مالی نمونه تولیدیدانلوددانلود (فروشگاه)
۲صورتهای مالی نمونه خدماتیدانلود (فروشگاه)
۳صورتهای مالی نمونه بازرگانیدانلود (فروشگاه)
۴صورتهای مالی نمونه با عدددانلود
۵صورتهای مالی میان دوره ایدانلود
۶صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت نمونهدانلود
۷صورتهای مالی شرکت پیمانکاریدانلود
۸صورتهای مالی شرکت ساختمانیدانلود
۹صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاریدانلود
۱۰صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاریدانلود
۱۱صورتهای مالی مشاور سرمایه گذاریدانلود
۱۲صورتهای مالی شرکت کارگزاریدانلود
۱۳صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانهدانلود
۱۴صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختماندانلود
۱۵صورتهای مالی آماده شده شرکت لیزینگی (سهامی عام)دانلود

سعید خوشبخت