افزایش سرمایه چیست؟ نمونه فرم خام افزایش سرمایه

مراحل افزایش سرمایه | مدارک لازم جهت افزایش سرمایه | گزارش توجیهی افزایش سرمایه | تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه | ثبت حسابداری افزایش سرمایه | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | روشهای افزایش سرمایه | تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه | پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه | خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت | روشهای افزایش سرمایه

افزایش سرمایه چیست؟ فایل خام گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرکتها همواره برای افزایش سود سهامداران اقدام به تامین منابع مالی از  محلهای مختلف می نمایند، یکی از این راه های تامین مالی افزایش سرمایه است. اما راه ها و انواع و مراحل افزایش سرمایه کدامند؟ گزارش توجیهی افزایش سرمایه چیست؟ ثبت حسابداری افزایش سرمایه و افشاء آن در صورتهای مالی چگونه است. در ادامه این سوالات پاسخ خواهیم داد. و در نهایت نمونه تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه را برای دانلود قرار داده ایم.

 

افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

 

انواع روشهای افزایش سرمایه کدامند؟

شرکتها سرمایه خود را طبق طرح توجیهی ای که هیئت مدیره به مجامع ارائه می دهد می توانند از محلهای سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران، تجدید ارزیابی دارایی ها و … افزایش دهند. 

 

 

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

یکی از روشهای مرسوم افزایش سرمایه، افزایش از محل سود انباشته تقسیم نشده سنوات گذشته میباشد. در این روش مانده حساب سود انباشته پس از تصویب و تایید طرح توجیهی توسط مجمع شرکت و حسابرس شرکت به حساب سرمایه شرکت منتقل میگردد و سایر مراحل ثبتی آن صورت میپذیرد.

 

ثبت حسابداری افزایش سرمایه از محل سود انباشته

فرض کنید مانده سود انباشته شرکت نمونه به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده، هیئت مدیره شرکت پیشنهاد انتقال مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال از سود انباشته شرکت را به سرمایه شرکت داده و طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط حسابرس مورد تایید قرار گرفته، با توجه به مفروضات فوق انجام ثبت حسابداری:

 

مراحل افزایش سرمایه | مدارک لازم جهت افزایش سرمایه | گزارش توجیهی افزایش سرمایه | تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه | ثبت حسابداری افزایش سرمایه | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | روشهای افزایش سرمایه | تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه | پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه | خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت | روشهای افزایش سرمایه

 

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران(جاری سهامداران)

در برخی شرکتها تامین مالی توسط سهامداران شرکت صورت میپذیرد و پس از مدتی مانده حساب بدهی به سهامداران راکد و سنواتی میشود. در این روش هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران را میدهد و مانده بدهی آنها پس از طی مراحل قانونی افزایش سرمایه به سرمایه سهامداران منتقل میگردد.

 

ثبت حسابداری افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

فرض کنید آقای علیپور مدیر عامل و سهامدار ۹۰ درصد شرکت نمونه میباشد. ایشان در طی سال مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال به شرکت وام بدون بهره میدهد. در پایان سال با موافقت ایشان و هیئت مدیره شرکت مقرر میگردد مبلغ مذکور به حساب سرمایه ایشان منتقل گردد. مطلوبست ثبت های حسابداری لازم پس از انجام مراحل قانونی:

 

مراحل افزایش سرمایه | مدارک لازم جهت افزایش سرمایه | گزارش توجیهی افزایش سرمایه | تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه | ثبت حسابداری افزایش سرمایه | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | روشهای افزایش سرمایه | تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه | پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه | خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت | روشهای افزایش سرمایه

 

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

تجدید ارزیابی چیست؟

پس از گذشت چندین سال از زمان خرید دارایی های ثابت، مبالغ ثبتی در دفاتر شرکت بابت بهای تمام شده دارایی ها تفاوت زیادی با قیمت روز خود دارند، شرکتها به جهت قابل اتکاتر بودن اطلاعات مالی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود خود میکنند. البته طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی ثابت، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت برای اولین بار اختیاری است اما در صورتیکه یکبار اینکار انجام شود میبایست هر پنج سال مجدد دارایی ها مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. فرض کنید شرکتی زمینی را به قیمت ۱۰.۰۰۰ ریال در سال X1 خریداری نموده و اکنون سال X10 است. قاعدتا قیمت بازار این زمین دستخوش تغییراتی شده است(در شرایط کنونی افزایشی). پس از تجدید ارزیابی و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش زمین، به مبلغ ۲۶۰.۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است. پس میبایست مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال مازاد تجدید ارزیابی (مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش تجدید ارزیابی شده) را در دفاتر خود ثبت کنیم.

 

انتقال مانده حساب تجدید ارزیابی به سرمایه

زمانیکه مازاد تجدید ارزیابی در شرکت وجود داشته باشد میتوان مانده آنرا به حساب سرمایه شرکت منتقل نماییم؛ که پس از انجام مراحل قانونی ثبت سرمایه ثبت حسابداری ذیل در دفاتر شرکت ثبت میگردد:

 

مراحل افزایش سرمایه | مدارک لازم جهت افزایش سرمایه | گزارش توجیهی افزایش سرمایه | تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه | ثبت حسابداری افزایش سرمایه | افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده | روشهای افزایش سرمایه | تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه | پر شده اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه | خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت | روشهای افزایش سرمایه

 

مراحل افزایش سرمایه در شرکتها

 • تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره
 • تصویب طرح توجیهی توسط مجمع عمومی شرکت
 • تهیه گزارش حسابرس مستقل و اظهار نظر در خصوص طرح توجیهی
 • انجام مراحل ثبت سرمایه در اداره ثبت و تغییر مواد مربوط به اساسنامه
 • انجام ثبتهای حسابداری در دفاتر شرکت
 •  

طرح توجیهی افزایش سرمایه چیست؟

گزارش توجیهی افزایش سرمایه یا طرح توجیهی افزیش سرمایه عبارتست از پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره در خصوص وضعیت فعلی شرکت، علتهای افزایش سرمایه، شرایط شرکت پس از افزایش سرمایه و سایر موارد که به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت داده میشود تا آنها را در خصوص علل افزایش سرمایه توجیح نماید و بتواند موافقت اکثریت آرا را در این خصوص کسب نماید.

 

گزارش حسابرس مستقل نسبت به طرح توجیهی

پس از تهیه و تصویب گزارش توجیهی به ترتیب توسط اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام، موارد مطرح شده میبایست توسط شخصی مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد و صحت اطلاعات و دستیابی به اهداف مندرج در آن مورد بررسی قرار گیرد. تا امکان ثبت سرمایه و تغییرات لازم در اساسنامه شرکت در اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد.

 

بخش های گزارش توجیهی افزایش سرمایه

 • وضعیت فعلی شرکت
 • تشریح طرح افزایش سرمایه
 • اطلاعات مالی آتی شرکت
 • پیشنهاد هیئت مدیره
 •  

افزایش سرمایه شرکتهای بورسی

چطور از افزایش سرمایه شرکتها اطلاع پیدا کنیم؟

شرکتها قبل از افزایش سرمایه، ابتدا مدارک و مستندات افزایش سرمایه را روی سامانه ناشران کدال ارسال میکند.

 

در صورت افزایش سرمایه شرکت به سهامداران تعلق میگرد؟

افزایش سرمایه به سهامدارانی تعلق میگرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه مالک سهام باشند.

 

دانلود نمونه تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه

سعید خوشبخت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *