دانلود استانداردهای حسابرسی ۹۸|استانداردهای حسابرسی جدید مصوب سازمان حسابرسی ایران

تعداد استانداردهای حسابداری ایران مصوب سازمان حسابرسی | حسابداری | استاندارد حسابداری شماره

دانلود استانداردهای حسابرسی ۹۸ | استانداردهای‌حسابرسی جدید مصوب سازمان حسابرسی ایران

دانلود استانداردهای حسابرسی ایران مصوب سازمان حسابرسی

حسابرسی فرایندی است به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع میباشد. استانداردهای حسابرسی جدید برای دانلود شما کارشناسان و علاقه‌مندان‌ در ادامه قرارداده شده است. پیوست جهت دانلود آخرین استانداردهای حسابرسی ایران مصوب سازمان حسابرسی میباشد. دانلود استانداردهای حسابرسی جدید در زیر وجود‌دارد اما دانلود استانداردهای حسابرسی یکجا به زودی‌برای شما قرار‌داده خواهد‌شد. استانداردهای تغییر یافته حسابرسی در متن فایل های پی دی اف وجود دارد.

 

 

آخرین تاریخ تطبیق و بروز رسانی با استانداردهای مصوب سازمان آذرماه ۱۳۹۸

 

شماره استانداردعنوان استانداردPDF
-ساختار کلیدانلود
۰مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطدانلود
۱کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی،سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبطدانلود
۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسیدانلود
۲۱۰قـرارداد حسابرسـی‌دانلود
۲۲۰کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخیدانلود
۲۳۰مستندات حسابرسیدانلود
۲۴۰مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورتهای مالیدانلود
۲۵۰ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالیدانلود
۲۶۰اطلاع‌رسانی به ارکان راهبریدانلود
۲۶۵اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجراییدانلود
۳۰۰برنامه ریزی حسابرسی صورتهای مالیدانلود
۳۱۵تشخیص و ارزیابی خطرهای یحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آندانلود
۳۲۰اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسیدانلود
۳۳۰برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شدهدانلود
۴۵۰ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسیدانلود
۵۰۰شواهد حسابرسیدانلود
۵۰۱شواهد حسابرسی- ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلامدانلود
۵۰۵تاییدیه های برون سازمانیدانلود
۵۱۰حسابرسی نخستین- مانده های اول دورهدانلود
۵۲۰شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلیدانلود
۵۳۰نمونه گیری در حسابرسیدانلود
۵۴۰حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبطدانلود
۵۵۰اشخاص وابستهدانلود
۵۶۰رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالیدانلود
۵۷۰تداوم‌ فعالیتدانلود
۵۸۰تاییدیه کتبی مدیراندانلود
۶۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل کار حسابرسان بخشدانلود
۶۱۰استفاده از کار حسابرسان داخلیدانلود
۶۲۰استفاده از کار کارشناس حسابرسدانلود
۷۰۰گزارشگری نسبت به صورتهای مالیدانلود
۷۰۵اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقلدانلود
۷۰۶بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقلدانلود
۷۱۰اطلاعات مقایسه‌ایدانلود
۷۲۰سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شدهدانلود
۸۰۰ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاصدانلود
۸۰۵ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالیدانلود
۲۴۰۰بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌دانلود
۲۴۱۰بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاریدانلود
۳۴۰۰رسیدگی به اطلاعات مالی آتیدانلود
۴۴۰۰اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌دانلود
۴۴۱۰تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌دانلود

 

هدف از حسابرسی و خلاصه استانداردهای حسابرسی جدید

هدف حسابرسان از مقایسه شواهد جمع‌آوری شده با ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، تعیین میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده است. اگر چه معیارهای مختلفی برای تعیین میزان انطباق وجود دارد، اما در تنظیم صورت‌های مالی اساسی، معمولاً معیار اصلی و مورد قبول، اصول حسابداری یا استانداردهای حسابداری است. در بند ۲ بخش ۲۰۰ نیز تأکید شده‌است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی براساس اصول حسابداری تهیه شده‌است یا خیر

 

حسابرسی چیست؟

حسابرسی (به انگلیسی Audit) در یک‌جمله عبارت است از بازرسی‌جستجوگرانه کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب‌و‌اشتباه.

 

حسابرس چه کسی است؟

حسابرس (به انگلیسی Auditor) وظیفه بررسی صحت اسناد مالی و حسابداری و انطباق آنها با اصول حسابداری و موارد قانونی را بر عهده دارد.حسابرسی و حسابداری شباهت‌های زیادی با هم دارند.در واقع حسابرسان، کار حسابداران را بررسی و نتیجه کار خود را به هیأت مدیره، سهامداران، بانک‌ها و سایر سازمان‌های نظارتی و قانونی، حسب مورد، گزارش می‌کنند.حسابرس به فرد یا موسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد.

 

مهارت‌های مورد نیاز حسابرس کدامند ؟

برای انجام کار حسابرسی شما باید در زمینه محاسبات و تحلیل اطلاعات مهارت بالا و قابل قبولی داشته باشید. البته در سال‌های اخیر به دلیل کامپیوتری شدن سیستم‌های مالی و حسابداری، یک حسابرس کارآمد می‌بایست علاوه بر اصول و فنون حسابداری و حسابرسی به کار با نرم افزارهای مالی و حسابداری مختلف نیز تسلط داشته باشد. همچنین باید دارای مهارت‌های ارتباطی، کلامی و نوشتاری خوبی باشید. شما به عنوان حسابرس باید بسیار دقیق بوده و توجه زیادی به جزئیات داشته باشید.

 

الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و تغییرات استاندارد حسابداری ۹۸

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آن‌ها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی‌که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری، واحد فرعی یک واحد سرمایه‌گذار ایرانی باشد، تهیه صورت‌های مالی واحد فرعی براساس استاندارد حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ضروری است.

 

استانداردهای‌‌حسابرسی برای چه شرکتهایی استفاده میشود؟

استاندارد حسابرسی در‌مورد صورت‌های مالی کلیه واحدهای تجاری اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد‌دارد.

 

تغییرات استانداردهای عملیاتی

هدف حسابرسی عملیاتی

یکی از اهداف مهم حسابرسی عملیاتی این است که بتواند تشخیص دهد در یک کسب و کار خاص مدیر، کارمندان و فعالیت هایی که انجام می دهند تا چه حد دارای هماهنگی و مطابقت لازم با یکدیگر هستند به گونه ای که بتوانند این سه مولفه را تامین نمایند.

 

آخرین تغییرات استانداردهای حسابرسی ۹۸

تغییرات استانداردهای حسابرسی ۹۸ دست‌خوش تغییرات زیادی‌شده اند که میزان تطابق‌آنها‌را با استاندارد گزارشگری بین المللی IFRS بیشتر‌ نموده .

 

دانلود استانداردهای حسابرسی ۹۸ بصورت یکجا

آخرین استانداردهای حسابداری ایران بصورت یکجا – به زودی 

سعید خوشبخت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *